ZAJĘCIA Z PRZECIWDEPRESYJNYMI SZCZENIAKAMI 

PROWADZĄCA: Paulina Górka – trener personalny, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.

CEL ZAJĘĆ: rozluźnienie napięć ciała, relaksacja, odstresowanie

DLA KOGO? Dla osób z siedzącym trybem pracy, osób przemęczonych czy narażonych na stres – ale też dla każdego kto kocha pieski i chce spędzić z nimi pożytecznie czas

Wpłata zadatku 60 zł (lub całość)

do: PAULINA GÓRKA
Numer konta: 45 2490 0005 0000 4530 9831 8860
( Alior Bank )

TYTUŁEM: Zajęcia (data) + IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA !

 

Kopia Beige Scrapbook Music Festival Facebook Event Cover (2)
 Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – Liczy się kolejność zapisu + dokonanie wpłaty!

Aby skorzystać ze zniżki -20% napisz do Pauliny

Happy Pawer

Zapisz się na warsztaty

REGULAMIN WARSZTATÓW “HAPPY POWER”

ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W STUDIU GRL_CT UL. KOŚCIUSZKI 227 KATOWICE

KOSZT JEDNYCH ZAJĘĆ 60 MINUT ZA 1 OSOBĘ 120 ZŁ

ORGANIZATORZY PRAGNĄ PRZYPOMNIEĆ, ŻE SZCZENIĘTA TO PRZEDE WSZYSTKIM ZWIERZĘTA – MOGĄ ZAŁATWIAĆ SIĘ NAGLE, PODGRYZAĆ, CZY ZACZEPIAĆ. ICH ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE. W ZWIĄZKU Z TYM PRZYPOMINAMY O ICH KOMFORCIE. DLATEGO NIE KRZYCZYMY, NIE ZACZEPIAMY, GDY PIESKI ODPOCZYWAJĄ I NIE WYRAŻAJĄ NA TO OCHOTY

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu:

1. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
1.1. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat oraz być w pełni zdrowy (w rozumieniu chorób zakaźnych).
1.2. Uczestnik powinien mieć adekwatny strój i obuwie do ćwiczeń, pamiętając o sierści i możliwości zabrudzenia ubrań
1.3. Uczestnik jeśli posiada – może zabrać swoją własną matę
2. Zasady zachowania:
2.1. Zakazuje się używania siły wobec zwierząt, agresywnych, głośnych słów lub gestów w stosunku do zwierząt lub innych uczestników zajęć.
2.2. Zakazuje się przynoszenia jedzenia na salę i dokarmiania zwierząt bez zgody hodowcy.
2.3. Zakazuje się wchodzenia na salę w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem innych środków odurzających.
2.4. Na zajęcia należy pojawić się punktualnie. Jest recepcja, można być przed czasem.
3. Zasady bezpieczeństwa:
3.1. Wszyscy uczestnicy proszeni są o zdezynfekowanie rąk przed kontaktem ze szczeniętami.
3.2.W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i szczeniąt, zabrania się biegania po sali i zabierania ze sobą niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie przedmiotów, m.in..: noże czy szklane butelki.
3.3. Za stan zdrowia zwierząt włączając szczepienia (np. przeciw wściekliźnie odpowiedzialny jest hodowca psów).
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie zwierząt w tym pogryzienie, podrapanie, reakcje alergiczne.
3.5. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.
4. Przebieg zajęć:
4.1. Sesja zajęć trwa 1 godzinę. Zajęcia to relaksacja i rozciąganie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera personalnego.
4.2. Zajęcia odbywają się w miejscu oraz w godzinach podanych podczas zapisów. Każdy uczestnik zostanie poinformowany przed zajęciami o zasadach i przebiegu zajęć.
4.2.1. Miejsce zajęć może ulec zmianie, o czym organizator poinformuje uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Opłaty:
5.1. Wysokość opłaty za jedne zajęcia wynosi 120 zł.
5.2. W celu zapisania się na zajęcia uczestnik musi uiścić zaliczkę w wysokości połowy ceny zajęć (60 zł).
5.3. Zaliczka musi wpłynąć na konto organizatora minimum 5 dni przed wyznaczoną datą zajęć, w przypadku braku wpływu rezerwacja miejsca zostaje anulowana.
6. Zasady odwoływania zajęć:
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego, takich jak choroba szczeniąt lub osoby prowadzącej zajęcia.
6.2. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora zaliczka jest zwracana uczestnikowi w takiej samej kwocie w jakiej została wpłacona.
6.3. W przypadku, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach, jest zobowiązany poinformować organizatora o tym fakcie minimum 2 dni robocze przed zajęciami, w innym wypadku zaliczka przepada na rzecz organizatora.
7. Polityka prywatności:
7.1. Organizator gromadzi i przetwarza w celu organizacji takie dane jak imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer telefonu i adres e-mail.
7.2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia uczestnictwa w zajęciach oraz kontaktu z uczestnikami w przypadku zmian w harmonogramie zajęć lub innych istotnych informacji.
7.3. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji zajęć.
8. Odpowiedzialność organizatora:
8.1. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników, które ulegną zniszczeniu lub zabrudzeniu w trakcie zajęć w wyniku zabawy ze szczeniętami.
8.2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz właściwego postępowania wobec szczeniąt.